Pojištění odpovědnosti za škodu

Odpovědnost pro občany

Říkáte si, že proti vlastní blbosti se pojistit prostě nelze? Chyba lávky, pojištěním odpovědnosti občanů můžete dát strachu sbohem. Buďte v klidu na lyžích, mezi skleněnými regály s nezbedným pejskem nebo na dovolené, zatímco nevědomky vytápíte souseda.

Komu je pojištění odpovědnosti určeno?

Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života známé také jako pojistka na blbost ochrání v rámci 1 pojistky nejen vás, ale i vaši rodinu. Pomocí připojištění můžete do své pojistky na blbost navíc zahrnout i domácí zvířata nebo rozšířit působnost pojistky na celou Evropu.

Pojištění odpovědnosti občanů se nevztahuje na škody, které způsobíte v práci, ale platí na všechny ostatní běžné situace, kdy někomu způsobíte újmu:

 • Škody vyplývající z běžného občanského života.
  „Na prohlídce zámku moje dcera omylem srazila starožitnou vázu. Škoda nás stála přes 40 000 Kč.“
 • Škody vzniklé při vedení domácnosti a provozu jejího zařízení.
  „Dali jsme prát prádlo a šli na procházku. Po návratu domů jsme zjistili, že pračka zatím vytopila byt pod námi.“
 • Škody z provozování sportovní rekreační činnosti.
  „Na lyžích jsem srazil jiného lyžaře a ten teď po mně chce zaplatit léčení a uhradit ušlý zisk. Soudíme se už přes rok.“

Odpovědnost pro podnikatele

Pojištění je určeno pro podnikatele, kteří jsou povinni k náhradě škody nebo jiné újmy, pokud byla způsobena jinému v důsledku pojištěné činnosti.

Pojištění může krýt:

 • škodu nebo jinou nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví, usmrcením;
 • škodu na hmotné movité věci nebo objektu;
 • následnou finanční škodu;
 • náklady právního zastoupení.

Pojištění lze rozšířit o krytí:

 • škody nebo jiné újmy z výkonu vlastnických, nájemních nebo obdobných vztahů;
 • škody nebo jiné újmy způsobené vadou výrobku;
 • regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění;
 • čistě finanční škody.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Vztahuje se na odpovědnost za škody způsobené třetí osobě v zahraničí při běžných činnostech jako je sport, rekreace a zábava, a to jak na zdraví, tak na majetku.

Rychlý kontakt

Mobil: 774 455 838 
777 750 116
577 220 969
E-mail:  autokat@autokat.cz

Dnes je pondělí, 18.10. 2021 svátek má Lukáš, přejeme vše nejlepší

Objednejte si prohlídku vozu
ZDE